Annons:

Publicerad: 2023-06-26

Effishunter bärgar i norr

Railcare ersätter i veckan äldre diesellok som använts som bärgningslok med tre nya Effishunter 1000. Loken stationeras i Vännäs, Boden och Kiruna.

Text: Ulf Nyström  Foto: Railcare

Ett av de fem Effishunter 1000 som Railcare kommer att använda som bärgningslok. Loken hyrs av norska Trainpoint. Bild från Långsele.

”Det blir ett ordentligt lyft för våra förare”, säger Johan Hansén, ansvarig för Railcares transportverksamhet. ”De nya loken har betydligt bättre komfort och bättre förarmiljö.”

Railcare vann häromåret Trafikverkets upphandling av röjningslok i Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna, landets fyra nordligaste stationeringsorter.

Röjningslok finns sedan tre-fyra år tillbaka i Malmö (ProTrain), Älmhult (ProTrain), Nässjö (ProTrain), Göteborg (Baneservice), Kil (Nordiska Tåg), Hallsberg (Tågab), Stockholm (ProTrain), Borlänge (Railcare), Gävle (ProTrain), Ljusdal (ProTrain) och Östersund (Inlandståg).

Beredskap dygnet runt

Röjningslok står i beredskap dygnet runt året runt. Röjning att få spåren i trafikerbart skick efter olyckor eller haverier.

I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar. Utanför storstadsregionerna ska röjningen av spåren påbörjas inom tre timmar.

Railcare har haft äldre diesellok som röjningslok i väntan på leverans och fordonsgodkännande för det nya dieselloken från tjeckiska CZ Loko. Sedan en tid används Effishunter i Långsele och i veckan ersätts de äldre dieselloken i de tre nordligaste stationeringsorterna.

”Loken har bättre miljöprestanda och lägre bränsleförbrukning med Steg 5-motorer och ombordsystemet ETCS är anpassat för det nya signalsystemet ERTMS”, säger Johan Hansén.

Därmed kan de nya loken användas för bärgning av tåg på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och så småningom på Malmbanan när det nya säkerhetssystemet implementeras där.

Railcare hyr fem lok av norska Trainpoint, det femte loket kommer i huvudsak att vara reservlok för de fyra andra loken.

Railcare kör mer malm

Railcare har tecknat ett nytt avtal med LKAB om transport av järnmalm från Svappavaara till Kiruna och Gällivare. Avtalet är värt 40 miljoner kronor och har dessutom en option för 2024.

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

Annons:

Fortsatta transporter för LKAB              

LKAB har under våren förlängt avtalet med Railcare om transporterna av järnmalm från Svappavaara till Kiruna respektive Gällivare.

Avtalet gäller året ut med option på ytterligare ett år. Avtalets värde under 2023 uppgår till ca 40 miljoner kronor.

Under andra halvåret omfattar transporterna tre omlopp per dygn.

Railcare hyr fem Traxx-lok av Beacon Rail för transporterna för LKAB och fem Traxx-lok av Nordic Re-finance för transporterna för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.

”Trafiken fungerar i stort sett bra men Trafikverkets sena besked om tåglägen och det fortsatta krånglet med planeringsverktyget MKP gör tillvaron besvärlig för oss och för transportköparna”, säger Johan Hansén.

”Det måste bli en bättring snart annars är godstågstrafiken i Sverige verkligen i fara.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Debatt

“MTR har organiserat sig fel”

Anledningen till att tågtrafiken mellan Uppsala och Gävle fungera så dåligt är inte personalbrist utan att trafiken är organiserad på fel sätt. Problemet är att MTR valt en centraliserad administration och trafikledning för hela sitt uppdrag för Mälardalstrafik.

Nyhet

Nypremiär för nattåg till Tyskland

27 juni rullade de första reguljära nattågen mellan Sverige och Tyskland via Danmark på 27 år. När nattåget Alfred Nobel lades ner i augusti 1994 var det få som trodde på en renässans för nattågen.

Nyhet

Ny tunnel i bruk

Den 1 100 meter långa tunneln under Krokängsparken på Hisingen i Göteborg togs i bruk natten till måndag 9 oktober. Till att börja med är det enkelspårstrafik i tunneln men om två månader får Hamnbanan ytterligare två kilometer dubbelspår.

Nyhet

Säkrare tågresor utreds

Regeringen gav på måndagen Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur den svenska järnvägen och kollektivtrafiken kan göras säkrare.