Annons:

Publicerad: 2023-09-02

Lägre järnvägsvolymer till Göteborgs hamn

Cirka 60 procent av de containrar som transporteras till och från Göteborgs hamn från inlandet går på järnväg. Det är en siffra som få andra internationella storhamnar når upp till.

Under första halvåret har dock underhållsarbeten på landets järnvägsinfrastruktur och begränsade möjligheter att köra extratåg påverkat volymerna negativt. Dessa faktorer ihop med de minskade importvolymerna ledde till en minskning med 9 procent under första halvåret 2023 till 234 000 TEU. (TEU betyder twenty-foot equivalent unit och motsvarar en tjugofotscontainer.) Det i jämförelse med samma period 2022 som var ett rekordår för järnvägsburna containrar i Göteborgs hamn med 257 000 TEU

Generellt upprätthåller Göteborgs hamn fortsatt höga volymer i de flesta godssegment, trots den ekonomiska inbromsning som pågår både globalt och på hemmaplan. Det visar Göteborgs hamns volymrapport för första halvåret 2023.

– Det är ett resultat som framför allt kan tillskrivas svensk exportindustri som fortsätter leverera. Generellt sett så såg vi ett ganska stort tapp på importen under första kvartalet, vilket är en logisk följd av minskad svensk köpkraft och ökad försiktighet. Men under våren och sommaren har importvolymerna successivt stabiliserats. Nu när vi blickar framåt mot hösten ser vi en ytterligare återhämtning på importsidan och ett fortsatt tryck i exporten, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

FOTO: Göteborgs hamn

ANNONS:

Fler notiser

Notis

Betydande återhämtning för järnvägen 2022

Under 2022 genomfördes 689 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana, vilket var en ökning med 35 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 innebar det dock en nedgång med 14 procent. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Nyhet

Ny virkesvagn störst i Sverige

Green Cargo sätter nu in de största virkesvagnarna som använts i Sverige i trafik för Holmen Skog. Vagnarna har en vertikal lastarea på 10,82 kvadratmeter och slår därmed det tidigare rekordet med 28 kvadratdecimeter.