Annons:

Publicerad: 2024-06-03

Cargonet vill satsa på nya lok

Norska godstågsbolaget Cargonet jobbar liksom sin svenska kollega Green Cargo i ekonomisk motvind. De sista av de drygt 50 år gamla El14-loken används numera sparsamt men anskaffningen av nya lok får ske i långsam takt.

Text: Ulf Nyström

Cargonet använder Traxx F160 AC3 med återmatande elbroms och Last mile-funktion i tågen mellan Oslo och Torsvik i Jönköping.

Annons:

”Vi har en mycket svår ekonomisk situation”, säger Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör i Cargonet.

”Den påverkar våra möjligheter att modernisera fordonsparken på ett avgörande sätt.”

Utmaningarna har varit många för Cargonet och norska godstågsbolag senaste året. Förutom billig konkurrerande landsvägstrafik och konkurrerande godstågsbolag på norska spår – främst då Onrail, men till viss del också BLS Rail, men också Hector Rail, Grenland Rail och flera andra godstågsbolag i den gränsöverskridande trafiken – har de drabbats osedvanligt hårt av broras och tågurspårningar.

Tio månaders stopp på Dovrebanan

Dovrebanan var stängd under i nästan tio månader sedan bron över Gudbrandsdalslågen vid Randklev raserades under extremvädret Hans i augusti förra året, Malmbanan mellan Kiruna och Narvik var stängd under sammanlagt elva veckor efter två tågurspårningar, tågtrafiken på Bergensbanen stoppades elva dagar sedan ett godståg spårat ur vid Arna strax öster om Bergen och nyligen låg tågtrafiken på Sörlandsbanen nere efter en tågurspårning.

”Omledningar av trafiken, den påtvingade reduceringen av trafiken mellan Oslo och Trondheim, omlastningen mellan bil och tåg i Kiruna i stället för i Narvik har kostar oss mycket pengar samtidigt som vi trappat betydande intäkter”, säger Carl Fredrik Karlsen.

Cargonet ägs av statliga norska Vygruppen. Enligt Vygruppens årsredovisning för 2023 redovisade Cargonet en förlust på 157 miljoner norska kronor.

Förluster under många år

Cargonet har gjort förluster under flera år, sedan år 2020 har resultatet varierat mellan -15 och -112 miljoner norska kronor. Inget tyder på att 2024 skall ge plusresultat.

Vid årsskiftet tog Cargonet över tågdragningen för Bring Intermodal mellan Oslo och Torsvik i Jönköping. Tågen har de senaste åren dragits av Green Cargo. Medan Green Cargo drog tåget med Rc-lok använder Cargonet Traxx-lok med återmatande elbroms.

Cargonet drar sedan årsskiftet det 600 meter långa kombitåget för Bring Intermodal mellan Oslo och Jönköping. FOTO: Bring

Enligt Bring minskar energiförbrukningen därigenom med 40 procent mellan Oslo och Torsvik, vilket motsvarar ungefär tre GWh per år. Samtidigt medför tågtransporterna att antalet lastbilstransporter minskas med 10 000 per år.

Cargonet har 47 ellok

Cargonet förfogar för närvarande över 47 ellok varav 20 Traxx AC2 och sex Traxx AC3 med Last mile-funktion som innebär att tågen kan köras korta sträckor i låg hastighet där det saknas kontaktledning.

Dessutom leasar Cargonet fyra Eurodual-lok med kapacitet att dra tunga godståg även på icke-elektrifierade banor tack vare en kraftfull dieselmotor från Caterpillar som kan leverera 2 800 kW, ca 3 800 hästkrafter.

Cargonet har också 14 El16-lok, en starkare variant av det svenska Rc4-loket.  El16-loken är 40–47 år gamla. 

De äldsta loken under avveckling

De drygt 50 är gamla El14-loken är under avveckling och de kvarvarande loken används sparsamt.

”Vi vill gärna modernisera lokflottan och byta ut de äldre lok, i första hand El14-loken. mot Traxx-lok men de ekonomiska situationen medför att det tyvärr måste gå långsamt”, säger Carl Fredrik Karlsen.

Cargonet ha en marknadsandel på 60–65 procent i den norska inrikestrafiken på järnväg.

Cargonet kör Arctic Rail Express (ARE) mellan Oslo och Narvik genom Sverige och kombitåg mellan Oslo och Trelleborg och Oslo och Göteborg förutom kombitåget mellan Oslo och Älmhult via Torsvik i Jönköping.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Förseningarna krymper inom kort

De omfattande förseningarna på Södra stambanan minskar sedan tågen nu tillåts köra 70 km/h på de skadade rälerna mellan Flisby och Nässjö. Om någon vecka tillåts åter 180 km/h på Västra stambanan.

Nyhet

SJ ställer in X2000-tåg

SJ ställde på fredagseftermiddagen in ett stort antal avgångar med X 2000 med omedelbar verkan. En tågurspårning på Västra stambanan på torsdagskvällen berodde på att ett hjul trasats sönder.

Nyhet

Säkrare tågresor utreds

Regeringen gav på måndagen Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur den svenska järnvägen och kollektivtrafiken kan göras säkrare.