Annons:

Publicerad: 2020-03-29

Coronaviruset ger fler kombitåg

Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat. I stället ökar kombitrafiken på järnväg märkbart.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett BLS kombitåg från Italien på väg norrut den 13 mars 2020 vid Frutigen på Lötschbergbahn. Sträckan är en av Schweiz transalpina järnvägsstråk som möjliggör godstransporter mellan norra och södra Europa

Annons:

Visserligen har en del transporter har upphört helt men andra är stabila eller ökar.

 

Fredrik Weiner, strategisk processstöd på Green Cargo.

”Vi ser ingen stor nedgång”, säger Fredrik Weiner som arbetar med strategiskt processtöd på Green Cargo, Sveriges största godstågsföretag.

”Visserligen har en del transporter har upphört helt men andra är stabila eller ökar”.

De omfattande transporterna mellan AB Volvos och Volvo Cars anläggningar i Umeå, Göteborg, Älmhult och Gent i Belgien har ställts in liksom transporter för Scania i Södertälje.

Samtidigt ökar efterfrågan på kombitransporter av containrar, växelflak och trailrar och den de traditionella vagnslasterna.

Det finns ett ökat behov av att få fram dagligvaror med tåg till Sverige och i Norge. Green Cargo försöker snabba upp processen för extratåg och omfördela den kapacitet som frigjorts från transporterna för fordonsindustrin.

”Vi har uppfattat att det råder brist på chaufförer hos flera åkerier och därför vänder sig transportköpare till järnvägsföretagen”, säger Weiner.

Många lastbilar har dessutom fastnat i långa köer vid gränspassager i Europa. Sista veckan i mars begärdes ett halvdussin svenska åkerier i konkurs.

Många anställda på Green Cargo är sjukskrivna eller är hemma för vård av barn men frånvaron har ännu inte lett till att några tåg behövt ställas in.

”Många gör ett jättejobb och vi har fortfarande ett stabilt läge både i vår produktion och leverans”, säger Weiner

Ett Hector Rail kombitåg vid Stehag på Södra stambanan.

Hector Rail, Sveriges näst största godstågsbolag, har inte noterat någon minskning av transportvolymerna, tvärtom.

”Vi ser relativt stabila volymer från våra kunder och ingen negativ effekt på kort sikt”, skriver Claes Scheibe, vd i Hector Rail till Järnvägar.nu.

Hector Rail kör främst timmer till massaindustrin i Sverige och internationella kombitåg,

”Just nu ser vi möjligheter till ytterligare volymer då järnvägsbranschen i allmänhet hanterar coronaproblematiken väl”, skriver Scheibe.

”Vi har ett flexibelt arbetssätt som gör att vi kan stötta kunder som får problem med sina logistikkedjor. Vi kör redan nu en del omlopp som vi inte har kört tidigare.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ett bra år för godstågsbolagen

Nästan alla godstågsbolag i Sverige kunde redovisa plusresultat 2021. Tågab noterade rekord för omsättning och vinst. Bristande pålitlighet för landsvägstransporterna under pandemin och stöd från staten förklarar de goda tiderna.

Nyhet

MTR rustat för Mälardalen

Om ett par veckor tar MTR över Mälardalstrafiken. Efter en sommar då trafiken såg ut att haverera vid övertagandet verkar nu MTR få det mesta på plats till 12 december.

Nyhet

Mer underhåll, färre nybyggen

Underhåll, underhåll och underhåll. Det är Trafikverkets prioriteringar för den kommande nationella planen för svensk infrastruktur. Blir det pengar över kan påbörjade och beslutade projekt fullföljas.

Nyhet

Göteborgs hamn bäst på järnväg

70 procent av alla containrar till och från Göteborgs containerhamn transporterades med tåg andra kvartalet i år. Det gör av allt att döma Göteborg till bäst i världen på miljö- och klimatsmarta transporter.