Annons:

Publicerad: 2022-06-27

Föreläggande mot Trafikverket

Transportstyrelsen har tröttnat på Trafikverkets oförmåga att leverera körplaner till tågtrafikföretagen i tid och ger Trafikverket ett föreläggande.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

MTR Express Stockholm-Göteborg har letts om till Älvsborgsbanan under banarbeten sommaren 2021.

Annons:

”Det har funnits brister i Trafikverkets hantering av körplanerna i flera år men det har successivt blivit allt sämre och nu är problemen så stora att vi ger Trafikverket ett föreläggande”, säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef på Transportstyrelsen.

För att tågtrafikbolagen ska kunna planera sin trafik och sälja biljetter ska Trafikverket senast 18 veckor innan ett tågs avgång meddela om och i så fall hur ett tåg påverkas av planerade banarbeten.

Stora problem för tågbolag och resenärer

Men Trafikverket har i år inte kunna hålla tidsgränsen vilket har skapat stora problem för både tågbolagen och deras kunder. Vid flera tillfällen under våren och försommaren har beskeden kommit bara några få dagar innan tågen skall gå.

Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

”Att inte få besked om eller hur ett tåg påverkas skapar en stor osäkerhet hos tågbolagen. De får svårt att planera sin verksamhet och kan inte sälja biljetter eller erbjuda tåg som ett alternativ för godstransporter. Trafikverket behöver agera så de kan lämna nödvändiga besked till tågbolagen i tillräckligt god tid”, säger Carl von Utfall Danielsson.

Ilskan mot Trafikverket växer

Tågtrafikföretagen får allt senare besked om tåg som måste ställas in eller ledas om på grund av planerade banarbeten. Tågresenärerna kan inte boka biljetter och företagen drabbas av höga kostnader.

Transportstyrelsen har i flera år haft problemet under uppsikt

”Vi tittade på detta redan 2016-2017 och då fanns det betydande brister”, säger Carl von Utfall Danielsson. ”Under åren har det blivit allt sämre men tågtrafikföretagen har successivt accepterat försämringarna, vilket enligt min mening varit förvånansvärt.”

”När tidsfristen för att leverera körplaner ändrades från 18 veckor till 13 veckor accepterades det av branschen. Men sedan dess har det blivit sämre.”

Tillsyn mot Trafikverket

När situationen blev värre under våren inledde Transportstyrelsen ett tillsynsärende.

Nu har Transportstyrelsens generaldirektör beslutat om föreläggande där Trafikverket uppmanas att följa villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) om revisionen av tågplan 2023.

Under utredningen har det framkommit att Trafikverket inte uppfyller de krav som ställs i regelverken och att man brister i sitt ansvar mot aktörerna på tågmarknaden.

Att resa och frakta gods med tåg är ett klimatsmart alternativ och det är, enligt Transportstyrelsen, angeläget att resenärer och företag har möjlighet att välja sådana transporter i så hög utsträckning som möjligt.

”Vi vet att Trafikverket arbetar för att komma tillrätta med problemen”, säger Carl von Utfall Danielsson. ”Men tågbolagen lever av sina intäkter och måste kunna sälja biljetter i tid. Vi vill se kraftfulla insatser från Trafikverkets sida och därför väljer vi nu att förelägga dem med krav på åtgärder.”

Vi gör oss inga illusioner om att Trafikverket kommer att kunna lösa detta på några dagar, veckor eller ens månader.

 

Carl von Utfall Danielsson, sektionschef på Transportstyrelsen

Vitesföreläggande om situationen inte förbättras

Om Trafikverket inte radikalt förbättrar leveranserna av körplaner under 2023 kan Transportstyrelsen komma att utfärda ett vite mot Trafikverket.

”Vi gör oss inga illusioner om att Trafikverket kommer att kunna lösa detta på några dagar, veckor eller ens månader”, säger Carl von Utfall Danielsson.

”Men det är viktigt att alla är medvetna om att problemet finns på Trafikverket och att det är Trafikverket som skall komma tillrätta med det.”

”Hur stort vitet i så fall kommer att bli och om det blir ett månatligt vite så länge leveransen av körplanerna inte fungerar som de ska får vi återkomma till”, säger Carl von Utfall Danielsson.

Trafikverket tar föreläggandet med ro

Trafikverket tycks dock ta föreläggandet från Transportstyrelsen med ro.

”Det är ett antal samverkande faktorer som medfört att vi varit ovanligt sena med körplanerna under våren”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”Vi har sedan en längre tid brist på folk som kan arbeta med tågplaner och körplaner. Vi håller på att implementera ett nytt planeringsverktyg för tågplanerna, Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)”.

”Dessutom fick vi två akuta spårfel på de mest trafikerade stambanorna i landet, på Västra stambanan mellan Sparreholm och Flen och på Södra stambanan mellan Flisby och Nässjö under våren, som krävde oerhört omfattande planering.”

MPK tidvis på sparlåga

Enligt Bengt Olsson har utbildningen inför arbetet MPK pågått sedan hösten 2021 men tidvis fått gå på sparlåga på grund av akuta behov av nya körplaner.

”Nu har vi sex-sju veckors framförhållning och är klara med körplanerna till och med veckorna 32 och 33”, säger han.

Arbetet med tågplanen som ska gälla från december i år, T23, är försenad cirka en månad.

”Vi kommer att publicera en fastställd tågplan i oktober i stället för i september”, säger Bengt Olsson.

Det ger tågtrafikföretagen ungefär åtta i stället för 18 veckor för at detaljplanera trafiken, fastställa fordonsomlopp och personalturer och att informera om och sälja biljetter till tågen.

”När arbetet med MPK blivit rutin kommer arbetet med tågplan och körplaner att flyta på betydligt bättre än de gjort det senaste året”, säger Bengt Olsson.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny virkesvagn störst i Sverige

Green Cargo sätter nu in de största virkesvagnarna som använts i Sverige i trafik för Holmen Skog. Vagnarna har en vertikal lastarea på 10,82 kvadratmeter och slår därmed det tidigare rekordet med 28 kvadratdecimeter.

Nyhet

Regeringen tyst om nya nattåg

Regeringen har ännu inte tagit ställning till frågan om inköp av nya lok och vagnar för den upphandlade nattågstrafiken i Sverige. Men Trafikverket tror fortfarande på leverans av nya fordon 2025-2026.

Nyhet

Succé i Skåne, fiasko i Bohuslän

Vid millennieskiftet hotades båda banorna av nedläggning. Nu sker en ordentlig upprustning av Simrishamnsbanan, den tredje på 20 år. Men Lysekilsbanan växer igen och kontaktledningen har tagits ner.