Annons:

Publicerad: 2022-04-13

Många banarbeten i påsk

Nu briserar Trafikverkets påsksmällare. Delar av Västkustbanan och Mälarbanan stängs för all tågtrafik och det är stopp för tåg genom Växjö och Karlstad. Men det är åter full fart i Flen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Västtrafiks X61:or avgår från Varberg mot Göteborg som tåg 3138 tisdag 12 april 2022.  I förgrunden rampen mot den nya nedsänkta stationen i Varberg.

Annons:

VI kan jobba dygnet runt fem dagar i följd torsdag-måndag och få väldigt mycket gjort när tågtrafiken är stoppad.

 

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket

”Påsken är en väldigt bra tid för banarbeten”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”Temperaturerna i södra och mellersta Sverige brukar vara gynnsamma och vi har många helgdagar med minimal arbetspendling och få affärsresor,”

”VI kan jobba dygnet runt fem dagar i följd torsdag-måndag och få väldigt mycket gjort när tågtrafiken är stoppad.”

På järnvägarna i norra Sverige för Trafikverket och dess entreprenörer vänta vi ytterligare någon månad innan de stora arbetena påbörjas.

Störst jobb på Västkustbanan och Mälarbanan

Under påsken är det främst på sträckorna Göteborg-Malmö och Västerås-Stockholm som tågtrafiken påverkas men även tågen till och från Karlstad och Växjö ställs in.

Dessutom är det fortfarande hastighetsnedsättning på grund av spårfel mellan Nässjö och Flisby. Först i slutet av maj kan rälerna vara bytta och tågen kan åter framföras med normal hastighet.

Men från och med i morgon, torsdag, är det åter full linjehastighet mellan Sparreholm och Flen sedan Trafikverkets entreprenör byt räler på ena spåret och räler och sliprar på det andra.

Hastigheten har varit nedsatt till 40 km/h sedan mitten av februari när det upptäcktes sprickor i rälfoten på den 16 kilometer långa sträckan på Västra stambanan.

Försenade tåg drabbade 100 000

Över 500 tåg försenades upp till två timmar och tjogtals tåg ställdes in. Restriktionerna för tågtrafiken mellan Sparreholm och Flen drabbade närmare 100.000 resenärer och kostade tågtrafikföretagen tiotals miljoner kronor.

En av de mest omfattande insatserna under påskhelgen genomför i Varberg där 200 man kommer att montera kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor samt bygga växlar och spår.

”Vi har knappt fem dygn på oss för att genomföra en mängd åtgärder som kräver tågstopp”, säger Stefan Larsson, delprojektledare järnväg på Trafikverket.

”Det är viktigt med de här sammanhängande perioderna när vi kan jobba ostört i spåren.”

Spårbyggnad pågår för Viskadalsbanans nya infart till Varberg 12 april 2021. I bakgrunden Öresundståg 1075 från Göteborg mot Malmö och Köpenhamn.

Nya spår och nya växlar

Vid den nya godsbangården i Lassabacka norr om nuvarande station ska Trafikverkets entreprenörer lägga nya spår och montera nya växlar samtidigt som spåren som lades ut förra sommaren ska justeras.

Vid Hamra, strax söder om Varberg tas spåret bort för anläggandet av ny och mer stabil bankropp innan spåren läggs tillbaka på annandagen. Samtidigt görs förberedelser före en ny planskild vägkorsning.

Varbergs-projektet omfatta nio kilometer nytt dubbelspår mellan Varberg och Hamra, tre kilometer tunnel under staden, nytt stationsområde med nya plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård och två nya broar.

Det nya stationsområdet byggs 200 meter norr om dagens station i centrala Varberg. Plattformarna och delar av stationsområdet ska vara klara december 2024. Stationsområdet i sin helhet och stationshuset kommer vara klart 2025.

Hela projektet har kostnadsberäknats till 6,0 miljarder kronor i 2015 års penningvärde.

Tågen inställda Kungsbacka-Helsingborg

De omfattande arbetena i Varberg, underhållsarbeten mellan Kungsbacka och Varberg och den pågående utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria strax norr om Helsingborg medför att Öresundstågen ersätts med buss på sträckan Göteborg-Helsingborg 14–18 april.

SJ ställer in sin snabbtågstrafik och hänvisar resenärerna till tågen på Kust till kust-banan mellan Göteborg och Alvesta och snabbtågen på Södra stambanan mellan Alvesta och Malmö.

Tågtrafiken på sträckan Ängelholm-Helsingborg är inställd 4–24 april. Veckorna före och efter påskhelgen körs de genomgående tågen via Åstorp.

I Göteborg sker också arbeten vid Planskildhet Olskroken under påskhelgen som kräver att viss tågtrafik stoppas 14-18 april. Det är främst pendeltåg i Göteborgsområdet som ersätts med buss eller spårvagn på hela eller delar av sträckan.

Tågen mellan Göteborg och Stockholm går med något längre restider medan regionaltågen mellan Göteborg och Karlstad ersätts med spårvagn mellan Göteborg och Gamlestaden och med Västtrafiks tåg mellan Gamlestaden och Trollhättan.

En kryssväxel som ska läggas in på Stockholm C under påskhelgen monteras ihop hos Vossloh i Örebro i 30 mars 2022. Den består av spårkorsning, tre dubbla korsningsväxlar och en enkelväxel.

Tågstopp i Karlstad och Växjö

För att kunna genomföra spår- och kontaktledningsbyte på Värmlandsbanan i och kring Karlstad ställs tågen till och från Karlstad in 14-18 april och ersätts med buss på hela eller delar av sträckan. SJ ersätter vissa tåg med buss mellan Kristinehamn och Karlstad och kör vissa tåg via Kristinehamn-Daglösen-Kil.

För att kunna lyfta bort den nuvarande gångbron över järnvägen i Växjö stoppas tågtrafiken genom Växjö 16-17 april och ersätts med buss. En ny bro lyfts på plats helgen 27-29 maj, även då stoppas tågtrafiken.

Från torsdag 14 april klockan 01:10 till tisdag 19 april klockan 04:30.är tågtrafiken stoppad mellan Stockholm City i Citybanan och Jakobsberg på Mälarbanan. Resenärerna hänvisas till bussar och tunnelbanetåg.

Pendeltågen vänder i Jakobsberg respektive vid Stockholm City medan SJ:s regionaltåg vänder i Bålsta respektive i Arboga eller Hallsberg.

Nya korsande spår i Stockholmsrådet

Avstängningen beror på utbyggnaden av Mälarbanan till fyra spår och förbättringsarbeten på Citybanan. Trafikverkets entreprenörer monterar bland annat nya kontaktledningsstolpar i en skyddsportal för Tvärbanan vid Solvalla och lyfter portalen på plats över befintligt spår. I Spånga och Bromsten dras nya kablar och monteras nya brunn och kabelrännor. I Barkarby sker förberedelser för den nya norra entrén till Barkarby station.

Sträckan Stockholm Odenplan–Tomteboda Övre är avstängd för all pendeltågstrafik mellan den 14 april klockan 22:00 och den 19 april klockan 05:00.

Avstängningen på Citybanan beror på byggandet av nya Gula linjens tunnelbana till Arenastaden. Där Citybanan och den nya tunnelbanan korsar varandra krävs förstärkningsarbeten.

Senare i vår påbörjas banarbeten i Säter på Dalabanan och ett spårbyte på Ådalsbanan. På Malmbanan fortsätter installationen ett det nya signalsystemet ERTMS. Efter sommaren påbörjas spårläggningen mellan Umeå­ och Dåva, den första delen av Norrbotniabanan.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Slagg orsakade urspårning

Urspårningen mellan Sikträsk och Linaälv på Malmbanan i november 2021 orsakades av en utmattningsspricka i en av rälerna som ledde till ett rälbrott när det tunga malmtåget passerade.