Annons:

Publicerad: 2021-01-05

Nyckelfärdigt spårvägsbygge effektivare

Billigare och 15 procent snabbare byggnation – och lägre livscykelkostnader. Ett kontrakt på 30 år har gett Reims en effektiv spårväg.

Sponsrat innehåll från Alstom

Reims färgglada spårvagnarna får i de centrala delarna av staden elektricitet från en markskena. På så sätt slipper man skymmande överliggande kontaktledningar samtidigt som man även undvikt att borra i gamla husfasader.
Foto: Alstom

Annons:

Byggnationen blir billigare och 15 procent snabbare när ett konsortium tar helhetsansvaret. Samtidigt blir kvaliteten på hela systemet mycket högre då en aktör har kontroll av alla enskilda komponenter och därför kan säkerställa att de är kompatibla.

 

Ivan Bradetic, affärsutvecklare på Alstom

I den franska staden Reims, som är ungefär lika stor som Uppsala, funderade kommunens politiker på hur man skulle få till byggnation av en spårväg i staden. Till slut landade de i att den bästa lösningen vore en upphandling med en offentlig-privat samverkan, där ett konsortium får ta helhetsansvaret för hela leveransen – från byggnation av bana och fordon till drift och underhåll i 30 år.

Upphandlingen vanns år 2008 av ett konsortium bestående av bland annat Alstom, som levererade fordonen samt hela spårvägssystemet från spår till signalsystem, och Transdev, som står för drift och underhåll. År 2011, efter 3,5 års byggande, stod den 11 kilometer långa banan färdig, precis enligt tidsplan.

Byggnationen av spårvägen i Reims blev tack vare helhetsansvaret effektivare, än vad den blivit om den delats upp på flera olika mindre kontrakt, menar man på Alstom. Utifrån sina olika projekt världen runt har bolaget nämligen räknat ut skillnaden mellan utförandeentreprenader, som traditionellt används i svenska infrastrukturprojekt, och totalentreprenader – vilka vanligtvis drivs genom ett konsortium – som levererar nyckelfärdiga lösningar .

”Byggnationen blir billigare och 15 procent snabbare när ett konsortium tar helhetsansvaret”, säger Ivan Bradetic, affärsutvecklare på Alstom. ”Samtidigt blir kvaliteten på hela systemet mycket högre då en aktör har kontroll av alla enskilda komponenter och därför kan säkerställa att de är kompatibla.”

Som att köpa en bil i delar

Anledningen till att det blir dyrare med många mindre kontrakt är ganska enkel. Många enskilda kontrakt innebär också att det behövs lika många enskilda organisationer som sköter dessa – med en högre totalkostnad som följd. För att beskriva varför det tar längre tid använder Ivan Bradetic en liknelse: Att köpa en spårväg med flera mindre kontrakt är som att köpa bildelar från olika leverantörer – och sedan försöka få dem att fungera ihop i efterhand.

”Resultatet är en suboptimerad helhet. Beställare sätter nästan aldrig ihop spårvägssystem, medan bolag som Alstom gör det på daglig basis. När en leverantör ansvarar för hela leveransen så får beställaren ett komplett nyckelfärdigt system där det är säkerställt att de olika systemen fungerar tillsammans”.

Spårvägen i Reims och dess 23 stopp trafikeras av totalt 18 spårvagnar med en kapacitet på 205passagerare per spårvagn.
Foto: Alstom

Långsiktiga kontrakt ger långsiktiga produkter

När konsortiet MARS (Mobility in the Agglomeration of ReimS) vann kontraktet för en ny spårväg i Reims så tog man gemensamt fram en långsiktigt hållbar lösning. Vid konstruktionen av fordonen var exempelvis ingenjörer från både Alstom och Transdev inblandade, för att säkerställa att fordonskonstruktionen optimerades utifrån ett långsiktigt underhållsperspektiv.

”Vi har tillsammans förpliktigat oss från vagga till grav”, säger Jean-Francois Blanc, Solution Director för spårvägssystem på Alstom. ”Redan från start har vi budgeterat för uppgraderingar som behöver göras efter 15 år för att upprätthålla en hög funktionalitet. I upphandlingar som löper på fem år är det ingen som planerar för sådana långsiktiga men nödvändiga uppgraderingar.”

Långsiktigheten i avtalet ger incitament och möjlighet att bygga ett system med så optimerad hållbarhet och låg livscykelkostnad som möjligt.

”I Reims la vi ett bud där vi inkluderade inspektioner på varje fordon med ett intervall om 15 000 kilometer. Tack vare den långsiktiga erfarenheten har vi sett att det går att förlänga intervallet till 25 000 kilometer, med lägre kostnader som följd.”

När en aktör tar hela ansvaret uppstår dessutom ytterligare fördelar. Exempelvis kan inget falla mellan stolarna mellan olika leverantörer, med förseningar och fördyrningar som följd. Framförallt får det flera positiva effekter, menar Jean-Francois Blanc.

”Ett helhetsansvar driver innovation, effektivitet och pressar priserna på ett sätt som inte går att uppnå i andra typer av upphandlingar. Istället kan den upphandlande aktören fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt vara säkra på att de på utsatt datum får ett system som levererar enligt beställning.”

Artikeln är producerad av Value not Noise AB i samarbete med Alstom Sverige
Detta är inte en redaktionell artikel för Järnvägar.nu.

Michael Nilsson

Michael Nilsson

Skribent

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Spårväg

Nu invigs spårvägen i Lund

På lördag invigs spårvägen i Lund. Fem av sju vagnar är levererade men trafiken blir lite glesare än planerat den första tiden. Redan under provkörningarna inträffade den första olyckan sedan en cyklist kört mot rött ljus.

Spårväg

Lång strid om spårvägen i Lund

Spårvägen har verkligen engagerat Lundaborna, för eller emot. Debattinläggen och tidningsartiklarna har avlöst varandra genom åren. Spårvägsmotståndarna har bildat ett nytt politiskt nytt parti, FNL (Förnyalund), och ingår nu i kommunstyrelsen.

Spårväg

Spårväg först och bostäder sen

Spårvagn är den bästa lösningen för kollektivtrafik i städer med mer än 150 000 invånare. Men spårvagnar kan ändå fungera bra i mindre städer som Lund med knappt 100 000 invånare i tätorten.