Annons:

Publicerad: 2020-08-01

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln mellan Skandiahamnen i Göteborg och Båramo kombiterminal i Skillingaryd ökade med fyra procent under första halvåret i år jämfört med första halvåret 2019.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, Bengt Rosén

Trafiken på Båramoterminalen ökar trots Coronakrisen. Green Cargos Td 387 växlar ut ett tågsätt från terminalområdet 1 april 2019.
Foto: Bengt Rosén

Annons:

Jämfört med första halvåret 2018 blev ökningen elva procent.

”De ökade transporterna är resultatet av ett ständigt bearbetande av marknaden, en effektiv terminal och väldigt bra punktlighet”, säger Tomas Arvidsson, utvecklingsansvarig vid PGF Terminal.

Båramoterminalen firar i år tioårsjubileum. Terminalen togs i drift 20 april 2010 och invigdes några veckor senare av statsrådet Maria Larsson.

Men redan i januari 2008 inleddes containertransporter mellan Skandiahamnen och lastplatsen Stödstorp ett par kilometer norr om Båramo.

2012 förlängdes ett av hanteringsspåren i Båramo med ett 100-tal meter, hanteringsytan utvidgades och en cirkulationsväg för lastbilarna anlades.

Båramopendeln drivs sedan 2016 i ett partnerskap mellan GDL, Green Cargo och PGF Terminal.

GDL har det kommersiella ansvaret och utför transporterna till och från terminalen, Green Cargo kör tågen och PGF driver kombiterminalen som företaget arrenderar av Vaggeryds kommun.

Båramo bland de största terminalerna

Båramo är nu en av de största inlandsnoderna i skyttelsystemet med järnväg till och från Göteborgs hamn. Båramo kombiterminal ingår i den av EU inrättade europeiska järnvägskorridoren ScandMed.

”Att transporterna ökat trots coronapandemin är ett kvitto från nöjda kunder och kundernas kunder i hela Småland”, säger Tomas Arvidsson.

”Vi är glada att kunna bidra till ökad hållbarhet och ökad tillväxt även i tider som är svåra för regionens näringsliv.”

Tomas Arvidson är nöjd med utvecklingen på Båramoterminalen.
Det började på grus. Den då nystartade containerhanteringen på lastplatsen vid Stödstorp i augusti 2009.

Järnvägstransport är inte bara hållbart utan ett säkert och tryggt alternativ. Båramopendeln har en punktlighet på 98,7 procent och nu under sommaren med spårbyte på Kust till kust-banan och olika underhållsarbeten klarar vi transporterna genom omledning av tågen.

 

Magnus Gustavsson, Green Cargo

Båramopendeln och Båramoterminalen används av 65 företag i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och södra Östergötlands län med tyngdpunkt på företag i västra Småland, från småföretag med små flöden till stora aktörer med omfattande transporter, från två containrar per år till över 60 containrar per vecka.

Bland de största exportörerna finns massabruket Waggeryd Cell och flera sågverk. Importgodset omfattar det mesta från gardinstänger till cyklar.

Båramopendeln har den senaste tiden dessutom använts för att exportera granbarkborreskadat sågtimmer.  Stockar har lastats i containrar som sedan fumigerats, gasats, mot skadeinsekter före avfärd mot Asien.

Nästan 11 000 containrar på ett halvår

Första halvåret i år transporterades 10 917 containrar i Båramopendeln. Så gott som alla containrar är så kallade sjöcontainrar på 40 fot.

Prognosen för helåret är 45 000 TEU, det vill säga antalet containrar omräknat till 20-fotsenheter.

”Vi har ytterligare trafik på gång med koppling till kontinenten”, säger Tomas Arvidsson.

Därför byggs en omlastningshall för konventionella järnvägsvagnar i norra delen av kombiterminalen. Naturvårdsverket bidrar genom Klimatklivet till att anläggningen förses med kontaktledningsanläggning inför elektrifiering av banan Nässjö-Värnamo.

Båramoexpressen på väg mot Göteborgs hamn, med Green Cargo Rd2 1030 och 1044 längst fram rullar tåget igenom Rävlanda 21 oktober 2019.

Green Cargo kör Båramopendeln mellan Skandiahamnen i Göteborg och Båramo med ellok Skandiahamnen-Värnamo och vice versa och med diesellok mellan Värnamo och Båramo.

När sträckan Nässjö-Värnamo har elektrifierats kommer ellok att kunna användas hela sträckan.

”Järnvägstransport är inte bara hållbart utan ett säkert och tryggt alternativ; säger Magnus Gustavsson på Green Cargo. ”Båramopendeln har en punktlighet på 98,7 procent och nu under sommaren med spårbyte på Kust till kust-banan och olika underhållsarbeten klarar vi transporterna genom omledning av tågen.”

Från fem till sex tågpar

I vintras utökades trafiken med Båramopendeln från fem till sex tågpar i veckan men med osäkerheten kring coronapandemins effekter drogs antalet åter ner till fem tågpar. Sedan ett par månader körs dock åter sex tågpar i veckan.

”Vår plan är att hålla oss till sex tåg per vecka med beredskap för extratåg förutom nu under några sommarveckor då vi planenligt kör fem tåg”, säger Tomas Arvidsson.

”Green Cargo och vi arbetar med Trafikverket för att få förlänga tåget från 640 meter upp mot 750 meter.”

Med Båramopendeln mellan Skandiahamnen och Båramo minskas landsvägstransporterna mellan Göteborg och Småland med 90 lastbilar per vardagsdygn.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Spåren är borta – finns järnvägen kvar då?

I Tyskland kan en nedlagd och uppriven järnväg återuppstå decennier senare. 50 linjer har åter tagits i bruk sedan 1994. Lägger du däremot ner en järnvägssträcka i Sverige, försvinner järnvägen för all framtid. I år inleds rivningen av Karlsborgsbanan.

Nyhet

Ny tågverkstad i Göteborg

Train Alliance kommer att bygga en ny verkstad för underhåll och reparationer av lok och godsvagnar i närheten av Skandiahamnen i Göteborg. Lokaliseringen beslutas i höst. Verkstaden ska stå klar senast 2028.

Nyhet

Första skidtåget till Alperna

Natten fredag-lördag kördes det första reguljära skidtåget från Sverige till Alperna på årtionden. Snälltåget med åtta vagnar medförde 285 resenärer till flera skidorter i Österrike.