Annons:

Publicerad: 2020-03-24

Plats för fler tåg på Västra stambanan

På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats. För 60 år sedan kördes 14 snälltåg och expresståg mellan Göteborg och Stockholm varje dygn, nu körs 60 tåg. Då kördes 30-40 godståg på stambanan genom Västergötland. Nu körs 50 godståg, de flesta längre och betydligt tyngre.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Växelinstallation med spårgående kran på Herrljunga station påskhelgen 2017.

Annons:

1980 kördes 62 persontåg per dygn mellan Göteborg och Alingsås, nu 190 persontåg varje dygn.

Enligt Västra Götalandsregionens målbild skall tågresandets i regionen trefaldigas till år 2035, det betyder fler pendeltåg och fler regionaltåg.

Kapacitetsutnyttjandet är redan mycket högt, mellan Göteborg och Alingsås 107 procent vissa tider på dygnet. Det går inte att köra fler tåg, det går knappt att få fram de som körs i dag. Dessutom är kontaktledningsanläggningen bitvis mycket gammal och sliten.

Det enda som radikalt kan man minska trängseln på stambanans spår är en ny stambana, en höghastighetsjärnväg via Borås och Jönköping, eller utbyggnad av dagens bana till tre eller fyra spår.

I väntan på en ny stambana har Trafikverket byggt förbigångsspår på ett par platser. Det är spår på ena eller båda sidorna av stambanans spår där långsammare tåg ställs åt sidan för att snabbare tåg skall kunna passera.

Förbigångsspåren i Algutsgården strax norr om Alingsås togs i bruk i december 2015. Förbigångsspåren i Stenkullen mellan Lerum och Floda används sedan december 2016.

Kostnaderna för de två projekten blev 195 respektive 231 miljoner kronor.

Förbigångsspåren i Algutsgården utanför Alingsås stod klara i december 2015. Fram till 2025 skall ytterligare fyra driftplatser med nya förbigångsspår byggas.

Trafikverket har också beslutat att bygga förbigångsspår i Remmenedal strax väster om Herrljunga, i Friggeråker nordost om Falköping C samt mellan Finnerödja och Laxå.

“Spåren i Falköping Norra var klara redan i höstas”

Marcus Kilmo, projektledare på Trafikverket.

Herrljunga Västra skulle stå klar i augusti 2021 men försenas troligen ett år eftersom järnvägsplanen överklagats. Trafikverket kommer troligen att tvingas bygga ett antal dammar för grodor som kompensation för våtmarker som försvinner vid spårbyggnaderna.

“Spåren i Falköping Norra var klara redan i höstas”, säger Marcus Kilmo, projektledare på Trafikverket.

“I år bygger vi kontaktledning och signalsystem, i oktober kopplar vi in anläggningen.”

Kostnaderna för Herrljunga Västra och Falköping Norra beräknas till 223 respektive 230 miljoner kronor.

Förbigångsspåret mellan Finnerödja och Laxå kan troligen byggas 2024–2025.

2017 byggdes bangården i Herrljunga om med nya spår, nya växlar och en ny perrong för att vändande tåg från Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan skulle slippa korsa stambanans spår. Ombyggnaden kostade 106 miljoner kronor inklusive signalställverk och nya signaler.

Sommaren 2018 togs de två nya vändspåren i Alingsås i bruk. Två spår som används för vändande pendeltåg har placerats mellan spåren som används av regional- och fjärrtågen.  Därmed behöver pendeltågen inte behöver korsa spår med motriktad trafik vid ankomst eller avgång.

Samtidigt byggdes hela bangården i Alingsås om, en bro förstärktes, nya kontaktledningsbryggor monterades, två nya perronger byggdes och gångtunneln förlängdes. Kostnaden blev 465 miljoner kronor.

I Lerum görs en liknande ombyggnad men i mindre skala 2022–2023. Ett nytt fjärde spår byggs mellan befintliga spår och E20. Pendeltågen kommer att använda spåren vid mittplattformen medan genomgående tåg kan passera på de yttre spåren.

2017 blev bytet av kontaktledningsanläggningen på den 114 kilometer långa sträckan mellan Laxå och Falköping klar. Det omfattande arbetet, som inleddes redan 2010, kostade 830 miljoner kronor.

Kontaktledningssystemet var gammalt och slitet, vissa stolpar restes när banan elektrifierades på 1920-talet. Fundament, stolpar, bryggor, ledningar och kablar byttes ut, dessutom ersattes de gamla sugtransformatorerna mot autotransformatorer, som ger jämnare strömförsörjning och är mer energieffektiva.

Om drygt två år, våren 2022, kan bytet av kontaktledningsanläggningen mellan Olskroken och Alingsås inledas.

“Om allt går bra kan vi vara klara 2025 men det kan ta ytterligare något år”, säger Anders Bjers, projektledare på Trafikverket.

“Det är ett komplicerat projekt med många tunnlar, bergsskärningar och höga bankar, det blir svårt att få plats med fundament och kontaktledningsstolpar på många platser.”

I samband med moderniseringen av kontaktledningssystemet placeras stolparna upp till en halvmeter längre från spåret för att möjliggöra transporter av skrymmande gods.

Under byggtiden kommer tusentals tåg att behöva ställas in.

“Vi hoppas kunna byta kontaktledningsanläggningen mellan Alingsås och Falköping med start 2024 eller 2025”, säger Anders Bjers.

“Då kan vi vara klara 2028.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Rc4 1158 först med ETCS

Rc4 1158 har som första Rc4-lok utrustats med ETCS för tågdragning på sträckor med det nya säkerhetssystemet ERTMS. Nordic Re-Finance kommer att förse samtliga Rc4-lok med ETCS.

Nyhet

Åter tåg i Viskadalen

På måndagen återupptas tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg efter ett år. Spår och kontaktledning har bytts ut på den 84 kilometer långa banan. Kostnad: en miljard kronor.

Nyhet

Laxen tar tåget till Tyskland

Norska Cargonet planerar att köra tre till fem tåg i veckan med fisk från Narvik till Padborg vid dansk-tyska gränsen. En provtransport i början av december genomfördes utan nämnvärda problem.