Annons:

Publicerad: 2021-03-24

Rekord i inställda tåg i Uppland

387 avgångar med Upptåget ställdes in i februari. Problem med bromstesterna före körning, defekta strömriktare, fotsteg som frös fast och isbildning under fordonen förvandlade tågtrafiken i Uppland till en mardröm.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Mälartågtrafiks ER 005 och 031 på Norrköping C den 4 mars 2021. Mälartågstrafik har enligt uppgift haft liknande problem med ER1-tågen men inte i samma utsträckning som Upplands lokaltrafik.

Annons:

”Vi har inte haft några nämnvärda problem med de nya dubbeldäckarna tidigare men när snön och kylan kom i januari och februari blev det plötsligt väldigt omfattande störningar”, säger Stefan Adolfsson, tillförordnad förvaltningsdirektör för Trafik och samhälle i Region Uppland.

I januari ställdes 42 turer med Upptåget in. I februari ställdes 387 turer in. Av de inställda turerna i februari berodde 379 på fordonsfel, de allra flesta på de nya dubbeldäckarna från Stadler, ER1.

”De flesta inställda turerna berodde på fel på strömriktarna”, säger Adolfsson. ”Det var både defekta komponenter och fel i mjukvaran.”

Vi hade ju en mild vinter 2019-2020 och då kunde man inte genomföra några rättvisande bromstester i snö och kyla.

 

Stefan Adolfsson, tillförordnad förvaltningsdirektör för Trafik och samhälle i Region Uppland.

Strömriktarna har reparerats

Strömriktarna har reparerats, vissa delar i Sverige och andra i Schweiz. Reservdelslagret har utökats kraftigt.

”Vi har rapporterat felen på strömriktarna som ett garantiärende till fordonstillverkare Stadler och till fordonsförvaltaren Transitio”, säger Stefan Adolfsson. ”Transitio har regelbundna möten och uppföljningar med Stadler.”

Det har också uppstått fel vid de bromsprov som genomförs före avgång. Snörök och minusgrader medförde att fordonen läste av bromstryckvärdet på felaktigt och de mätvärden som uppmättes gjorde att tågen fick framföras med reducerad hastighet vilket ledde till omfattande förseningar.

”Vi hade ju en mild vinter 2019-2020 och då kunde man inte genomföra några rättvisande bromstester i snö och kyla”, säger Stefan Adolfsson.

Fel vid bromsprov även i norr

Samma problem som drabbat Upptågets ER1:or upptäcktes dock vid tester i norra Sverige för ett par månader sedan. Stadler arbetar för att åtgärda både hård- och mjukvarufel.

Dessutom drabbades de nya ER1-tågen av fastfrusna fotsteg. När tågen stod vid plattformen frös de rörliga fotstegen fast i utfällt läge och gick inte att fälla in då tåget skulle avgå vilket ledde till flera inställda avgångar.

”Vi stängde av de rörliga fotstegen som en akut åtgärd”, säger Stefan Adolfsson. ”Även det felet är anmält till Stadler men man har ännu inte föreslagit vilka åtgärder som kan bli aktuella”.

Fotstegen är nu inkopplade igen.

Svårt med avisning av fordonen

Problemen med fotstegen har delvis samma orsak som isbildning under fordonen; snön och kylan.

Enligt underhållsplanen för ER1 ska fordonen vintertid kunna avisas var tionde dag men det finns ingen avisningshall i Gävle där löpande underhåll av ER1:orna genomförs.

Transdev som kör Upptågen för Upplands lokaltrafik undersöker möjligheten att köra fordonen till Hallsberg för avisning kommande vintrar.

”Vi försökte komma till Hagalund för avisning i februari men på grund av tågurspårningen i Häggvik och att flera spår därefter var stängda för trafik innebar att vi inte kunde få tåglägen för att ta oss dit”, säger Stefan Adolfsson.

”Isbildningen har lett till stora påfrestningar på fordonen och vi kommer hitta möjlighet till avisning till kommande vintrar.”

Liknande problem med Mälartågen

Mälartågstrafik har enligt uppgift haft liknande problem med ER1-tågen men inte i samma utsträckning som Upplands lokaltrafik.

Stadler Service Sweden vill inte kommentera problemen med ER1 i Uppland.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

BLS Rail kör tågen på DVVJ

BLS Rail tar om en vecka, 1 augusti, över persontågstrafiken mellan Bengtsfors och Mellerud på DVVJ, De vackra vyernas järnväg. Trafiken körs enbart under sommarmånaderna.

Nyhet

Göteborgs hamn bäst på järnväg

70 procent av alla containrar till och från Göteborgs containerhamn transporterades med tåg andra kvartalet i år. Det gör av allt att döma Göteborg till bäst i världen på miljö- och klimatsmarta transporter.

Nyhet

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten. Men med fler fall av covid 19 de senaste veckorna har bokningarna minskat.