Annons:

Publicerad: 2021-03-10

SL kan tvingas betala en miljard kronor

SL hade ingen grund för att säga upp avtalet med Ansaldo STS om ett nytt signalsystem för tunnelbanans röda linje. Det slås fast i en skiljedom. SL kan tvingas betala skadestånd på en miljard kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

2010 tecknade SL och Ansaldo STS avtal om ett nytt signalsystem för tunnelbanans röda linje i Stockholm, 2017 avbröts projektet.

Annons:

Det föreligger fundamentala brister i Ansaldos leverans och vi litar inte på att Ansaldo kan leverera enligt avtal, därför häver vi kontraktet.

 

Caroline Ottosson, chef för trafikförvältningen i Stockholms läns landsting och vd i SL

Storstockholms lokaltrafik (SL) meddelade i november 2017 att man hävde kontraktet med Ansaldo STS om leverans av ett nytt signalsystem för tunnelbanans röda linje.

Avtalet om signalsystemet tecknades 2010 och det skulle vara infört 2014.

”Det föreligger fundamentala brister i Ansaldos leverans och vi litar inte på att Ansaldo kan leverera enligt avtal, därför häver vi kontraktet”, sade Caroline Ottosson, chef för trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och vd i SL, enligt ett pressmeddelande från SL 7 november 2017.

Avtalet värt 1,1 miljarder kronor

Upphandlingen var när den gjordes värd 1,1 miljard kronor. SL hade betalat 647 miljoner kronor under åren men Ansaldo hade när avtalet hävdes betalat tillbaka 417 miljoner kronor.

SL och landstinget krävde att Ansaldo STS skulle betala tillbaka återstående förskott, 230 miljoner kronor, och dessutom utge vite, ersätta SL för skador som uppstått och återställa signalanläggningen till det skick det hade 2010.

Ansaldo STS hade haft ett 50-tal personer som arbetat med projektet.

Eric Morand, vd för Ansaldo STS, ville i november 2017 inte kommentera beslutet från SL att häva avtalet.

Ansaldo STS arbetade i fyra år med det radiobaserade signalsystemet för den röda linjen. Det skulle tillåta betydligt tätare trafik.

SL kan tvingas betala en miljard kronor i skadestånd till Hitachi Rail för det hävda avtalet om signalsystem på tunnelbanans röda linje.

Systemet redan installerat då avtalet hävdes

Systemet hade då avtalet hävdes installerats på en stor del av den röda linjen och Ansaldo hade i samarbete med SL kört provtrafik under nätterna mellan Sätra och Norsborg under flera månader, enligt uppgift utan problem.

Systemet var i grunden samma som Ansaldo STS installerat i flera andra tunnelbanor i världen där det fungerat väl i många år.

Ansaldo STS ansåg att systemet var färdigutvecklat och skulle kunna tas i drift så snart installationerna av komponenter på resten av banan var färdiga.

Förseningarna berodde, enligt de som jobbade med projektet inom Ansaldo STS, på att SL under årens lopp bytte projektledare flera gånger, ändrat förutsättningarna och krävt andra prestanda än man från börjat avtalat om. Dessutom hade det saknats information från SL om befintlig anläggning.

Ansaldo skyllde på SL

”Ansaldo är förvisso inte utan skuld till förseningen men till stor del beror de faktiskt på SL:s agerande”, sade en anonym Ansaldo-anställd hösten 2017

”Dessutom måste man komma ihåg att det är mycket lättare att bygga ett nytt signalsystem samtidigt som man bygger övrig infrastruktur, som i Metron i Köpenhamn, än att utveckla och installera något nytt i ett gammalt system. Det är som att byta motor på ett flygplan när det är i luften.”

Eventuella tvister mellan Ansaldo STS och SL skulle enligt avtalet avgöras i ett skiljedomsförfarande vid skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare.

Ansaldo STS begärde ett skiljenämndsförfarande om hävningen av avtalet och efter tre år avgjorde skiljenämnden i slutet av februari i år frågan till Ansaldos fördel.

Domen kan inte överklagas

Domen, som inte är offentlig, kan inte överklagas.

Varken Trafikförvaltningen vid Region Stockholm eller SL har velat kommentera domen. SL uppgav i förra veckan för SvD att man analyserar domen.

Enligt uppgift till SvD slås det i domen fast att SL inte hade saklig grund för att säga upp avtalet.

Domen ger Hitachi Rail, som 2019 övertog Ansaldo STS och de flesta andra bolagen inom Ansaldo-sfären, möjlighet att kräva ekonomisk kompensation av SL.

Enligt SvD:s källor kommer Hitachi Rail att kräva ersättning med över en miljard kronor. Frågan om ersättning avgörs troligen i höst.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Lint snart på Fryksdalsbanan

Det mesta tyder på att de krånglande Itino-tågen på Fryksdalsbanan kompletteras med två Lint-tåg från Inlandsbanan under två år. På fredag körs en tur på banan för politiker och massmedia.

Nyhet

Malmtågen rullar igen

Malmtrafiken mellan Kiruna och Narvik kom igång först på onsdagskvällen, uppröjningsarbetet tog längre tid än beräknat. Men tågen går endast nattetid. Bristen på malmvagnar har förvärrats och LKAB får svårt att klara leveranserna.

Nyhet

Mer men inte tillräckligt mycket

Regeringen och stödpartierna vill satsa 876 miljarder kronor på infrastrukturen kommande tolv år. Det är väsentligt mer än i nuvarande planperiod men ändå ökar underhållsskulden och höghastighetsbanorna dröjer.