Publicerad: 2024-04-27

Sverige behöver en transportpolitik

Jonas Friberg tycker att vi måste sluta prata infrastruktur och börjar prata transportpolitik i Sverige. Vi måste göra mer tillsammans och med gemensamt fokus.

Jonas Friberg

Jonas Friberg

Nätverksexpert, organisationskonsult och ledarskapsutbildare med hundratusentals kilometer tågresor i bagaget. Ordförande i Resenärerna.

Den gångna veckan har bjudit två större händelser i Persontransportsverige.

Den första händelsen var ett väldigt effektivt och inspirerande frukostseminarium i riksdagen som ordnades av Patrik Jönsson (SD) och Kadir Kasirga (S), där vi på lite mer än timmen fick nyttiga perspektiv på kollektivtrafikens betydelse i Transportsverige.

Jonas Eliasson, måldirektör Tillgänglighet på Trafikverket och Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik gav ytterligare viktiga fakta och perspektiv. Mer än 80 procent av alla tågresenärer åker med ett av samhället upphandlat tåg.

En panel bestående av Martin Pagrotsky (Nobina Sverige), Martin Giöbel (Västtrafik) och Caroline Åstrand (MTR), diskuterade under ledning av Maria Stenström från 2030-sekretariatet vad kollektivtrafiken i Sverige behöver.

Vi kan konstatera att resorna även i pendling blir längre, att kommersiell tågtrafik nu ligger en bra bit över nivån 2019, medan till exempel tunnelbanan i Stockholm ligger på cirka 85 procent av 2019-års nivå.

Tågutbudet på samma nivåer som innan pandemin

Tågutbudet är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Under 2023 ökade det långväga tågutbudet med 7 procent och är därmed tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2023.

Martin Pagrotsky, vd på Nobina Sverige, Martin Giöbel, chef upphandling och hållbarhet på Västtrafik, Caroline Åstrand, vd MTR Nordic och Maria Stenström, moderator från 2030-sekretariatet.

Pandemin gav oss andra resmönster och det måste mötas upp.

Det jag tar med mig från frukosten är att vi i Sverige alltför mycket pratar om infrastrukturen men inte helheten. Infrastrukturen ska trafikeras och då behöver vi flytta oss från en Infrastrukturpolitik till en transportpolitik.

Den andra händelsen, som gav energi men också perspektiv på vår tids allvarliga säkerhetsläge, var SJ AB bolagsstämma. Som brukligt ordnar SJ (och många andra statliga bolag) spännande seminarier i anslutning till sina bolagsstämmor.

SJ:s vd Monica Lingegård beskrev bolagets nya tiopunktsprogram utifrån erfarenheterna från den gångna vintern. Det är lovande för en gammal ledarskapsnörd att SJ tar fram ett antal tydliga aktiviteter och dessutom gör dem publika att följa och bocka av.

Vi behöver mer av den tydliga transparensen i alla delar av kollektivtrafiken.

Sträng vinter sänkte SJ:s resultat

SJ redovisar en förlust på 74 miljoner kronor för första kvartalet 2024. Den stränga vintern gjorde att många tåg fick ställas in på grund av fordonsbrist. Resandet föll med nio procent, vilket slog hårt mot resultatet. SJ lanserar nu ett tiopunktsprogram för att klara nästa vinter bättre.

Annons:

Vi fick också perspektiv på järnvägens kapacitetsproblem och prioriteringar av Bolidens vd Mikael Staffas, som tidigare varit styrelseledamot även i SJ. Både godsköpare och resenärer måste kunna lita på att järnvägen är tillgänglig och robust. Staten måste tar ansvar för att möta behoven genom investeringar.

Talare på stämman var också överbefälhavare Micael Bydén, som gav en tydlig och lite skrämmande bild av läget och de behov som dessa för med sig. Han var noga med att förklara att hela samhället är en del av försvaret, inte bara två procent av BNP som är försvarsbudgeten. Han pekade på järnvägen och järnvägens kapacitet som en mycket viktig pusselbit.

Micael Bydéns medskick till publiken var att fundera på hur vi alla ska driva våra verksamheter och hantera vardagen så bra som möjligt även i situationer av konflikt och ofred.

Summerar man intrycken krävs det nu – mer än någonsin tidigare – att vi måste göra saker mer tillsammans och med ett gemensamt fokus där målkonflikterna alltid finns på bordet och diskuteras och balanseras.

Ett sätt är att vi slutar prata infrastruktur och börjar prata transportpolitik – nu!

Den stränga vintern innebar ett ekonomiskt bakslag för SJ AB. På sin årsstämma presenterade vd Monica Lingegård en åtgärdsplan för att säkra trafiken kommande vintrar.
Överbefälhavare Micael Bydéns medskick till publiken var att fundera på hur vi alla ska driva våra verksamheter och hantera vardagen så bra som möjligt även i situationer av konflikt och ofred.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

KapacitetKrönika

Det är något grundläggande fel

Vid en konferens nyligen berättade en person för mig att vi i Sverige på 1850-talet satsade uppemot en fjärdedel av statens utgifter på att bygga järnväg och att staten lånade betydande belopp. Tänk om man haft dagens sätt att resonera på den tiden. Då hade det aldrig blivit några järnvägar.

Krönika

Vision och enighet kring handling

Jonas Friberg ser en tydlig gemensam nämnare mellan två relativt olika konferenser – vi måste ha gemensamma mål, våga prata om målkonflikterna och göra saker tillsammans. Läs hans krönika om Järnvägsbranschens samverkansforum och Rådslagets Summit.