Annons:

Publicerad: 2021-01-25

Trafikverket värnar tågfärjorna

Tågfärjorna mellan Sverige och Tyskland måste finnas kvar, åtminstone till järnvägstunneln under Fehmarn Bält är klar 2029. Det anser Trafikverket.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo växlar ombord på tågfärja i Trelleborg med T44 355 i april 2006.

Annons:

Det krävs alternativa transportlösningar för godstransporterna på järnväg mellan Sverige och kontinenten.

 

Lennart Andersson, chef för Region Syd på Trafikverket.

“Det krävs alternativa transportlösningar för godstransporterna på järnväg mellan Sverige och kontinenten”, säger Lennart Andersson, chef för Region Syd på Trafikverket.

”Vi måste på något sätt säkerställa att det finns fungerande alternativ om det inträffar allvarliga störningar eller totalstopp i tågtrafiken över Öresundsbron eller genom Danmark”.

Sedan 14 januari råder en sådan störning; alla transporter med trailrar på järnvägsvagnar har stoppats efter ett olyckstillbud.

Regeringen gav i juli förra året Trafikverket i uppdrag att analysera vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transport­försörjning.

I uppdraget ingick också att redogöra för möjliga åtgärder för tågfärjetrafiken som är långsiktigt motiverade ur ett transportförsörjningsperspektiv. 15 januari lämnade Trafikverket över sin rapport.

Nio tiondelar av vagnarna borta

År 1993 fraktades cirka 200 000 vagnar per år på tågfärjorna mellan Sverige och Tyskland. Nu är antalet vagnar endast cirka 20 000 per år.

För närvarande går tre dagliga avgångar i båda riktningar med tågfärjor mellan Trelleborg och Rostock.

Det är främst exportvaror från svensk basindustri, som stål, papper och sågat virke, och importvaror som livsmedel och läkemedel som fraktas på färjorna mellan Trelleborg och Rostock.

Transporterna av järnvägsvagnar behöver öka markant för att förbindelsen ska bära sig ekonomiskt för Stena Line, som i dag kör tågfärjorna, eller annat rederi.

Billigare och snabbare genom Danmark

Eftersom det är både billigare och ger kortare transporttid för tåg landvägen via Öresundsbron och genom Danmark via Stora Bältbron till Tyskland har godstransporter på tågfärjor mellan Sverige och Tyskland minskat kraftigt sedan den fasta Öresundsförbindelsen stod klar 2000.

Men inträffar en omfattande skada på Öresundsbron, Stora Bältbron eller järnvägen genom Danmark är järnvägsfärjan den enda alternativa järnvägsförbindelsen mellan Sverige och kontinenten.

Just nu är all trafik med lastbilstrailrar på järnvägsvagnar förbjuden i Danmark sedan en trailer som inte förankrats ordentligt i vagnen höll på att orsaka en tågolycka på Storas Bält-bron.

Hector Rail som kör lastbilstrailrar åt Samskip har dirigerat om transporterna till järnvägsfärjorna mellan Trelleborg och Rostock.

Stena Lines tågfärja Mecklenburg-Vorpommern anlöper Trellerborgs hamn i september 2014.

Endast en tågfärjelinje kvar

Efter att tågfärjetrafiken mellan Trelleborg och Sassnitz lagts ner våren 2020 och tågfärjorna mellan Ystad och Swinoujscie i Polen ställts in på obestämd tid är linjen mellan Trelleborg och Rostock den enda som återstår.

De två kvarvarande järnvägsfärjorna MS Mecklenbrug-Vorpommern och MS Skåne opereras av Stena Line med 40 turer i veckan.

Stena Line anser att transporterna med tågfärjorna måste öka betydligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att upprätthålla förbindelsen på sikt.

”Vi har normalt omkring 20 procents utnyttjande av spåren i dag och om det fortsätter kan inte vi garantera att den här servicen finns kvar eftersom det kostar rätt mycket att underhålla de här fartygen”, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line, till Sjöfartstidningen.

Men än fördubblade tågtransporter på färjorna

Stoppet i trafiken med lastbilstrailrar genom Danmark har medfört att transporterna av järnvägsvagnar ökat kraftigt och beläggningen är nu cirka 50 procent.

Läggs trafiken med tågfärjorna ned av företagsekonomiska skäl ökar sårbarheten i transportsystemet och godstransporter som fraktas med tåg blir mer sårbara.

”Vår analys visar att flera alternativa transportlösningar för godstransporter mellan Sverige och kontinenten behöver säkerställas.”, säger Lennart Andersson.

”Även om tågfärjorna är ett alternativ för järnvägstransporter till kontinenten har de idag inte kapacitet att transportera allt gods som går på järnväg via Danmark. Därför krävs det även andra transportlösningar vid stora störningar, kanske främst lastbilstransporter.”

Trafikverket vill utreda vidare

Trafikverket vill få uppdrag av regeringen att utreda hur ett eventuellt ekonomiskt stöd till trafiken med järnvägsfärjor kan utformas, hur omfattande det behöver vara, hur länge det behövs och hur ett statligt stöd i kombination med finansiering från näringslivet kan utformas.

”Förutsättningarna förändras radikalt när den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar 2029”, säger Lennart Anderson. ”Sårbarheten blir betydligt mindre när det finns två vägar att köra tågen genom Danmark. ”Kanske är behovet av tågfärjorna inte så stort om tio år, kanske behöver vi ha det alternativet även senare.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo föreslås få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten. Därmed undanröjs hotet om att Green Cargo inom kort skulle tvingas upprätta en kontrollbalansräkning och att det på sikt skulle behöva begära sig i konkurs.

Nyhet

Bättre tider för SJ:s nattåg

Resandet med nattågen har påverkats allra minst när coronapandemin har slagit hårt mot all kollektivtrafik. I december utökas nattågstrafiken i Sverige för första gången på årtionden.

Nyhet

Snart sovvagnar till Hamburg

Nästa vecka kan SJ få tillstånd att använda en sovvagn i tågen mellan Stockholm och Hamburg. Två veckor senare kan fyra vagnar vara godkända och då blir det premiär för sovvagnar i nattågen.