Annons:

Publicerad: 2022-01-27

SJ börjar få ordning på personalplaneringen efter ett par månaders kaos. Nu ritas personalturerna manuellt och planeringsverktygets optimeringsfunktion är bortkopplad. Men tåginställelserna fortsätter till maj.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ:s snabbtåg 407 med X2C 2008 som drivenhet har ankommit Göteborg C en kväll i november 2021.

Annons:

Vi har inte behövt ställa in några tåg på grund av problemen med planeringsverktyget de senaste veckorna”, säger Dan Olofsson. ”Inställelsernas beror helt och hållet på pandemin.


Dan Olofsson
, tillförordnad planeringschef på SJ

”Just nu är det de många sjukskrivningarna på grund av covid 19 som medför att vi tvingas ställa in tåg”, säger Dan Olofsson, tillförordnad planeringschef på SJ sedan i mitten av december. ”På vissa stationeringsorter har hälften av tågvärdarna varit sjuka eller i karantän vid några tillfällen, många fler än någon gång tidigare under pandemin.”

SJ har ställt in 70 tåg varje dygn de senaste veckorna, bland annat mellan Stockholm och Göteborg, mellan Stockholm och Karlstad, mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Uppsala. Men ingen av turerna har ställts in med kort varsel.

Inställelser orsakade av pandemin

”Vi har inte behövt ställa in några tåg på grund av problemen med planeringsverktyget de senaste veckorna”, säger Dan Olofsson. ”Inställelsernas beror helt och hållet på pandemin,”

Problemen med det nya planeringsverktyget från IVU uppstod samma dag som det togs i bruk, 31 oktober förra året.

Massor av tåg saknade lokförare och ombordpersonal när det vare dags för avgång, tjogtals tåg fick ställas in med kort varsel.

Verktyget var inte färdigtestat

Det kommer att dröja länge innan SJ:s nya planeringsverktyg för fordon och personal fungerar perfekt. Men med många mindre åtgärder ska det sakta men säkert fungera allt bättre.

Lars Lindberg utsågs till chef för Trafik och Service och Dan Olofsson, som bland annat varit planeringschef och lokförarchef på SJ innan han blev chef för upphandlad trafik, blev tillförordnad personalplaneringschef.

”Vi hade två prioriteringar, att säkerställa stabiliteten och att eliminera buggarna i systemet”, säger Dan Olofsson. ”Vi vill verkligen undvika att tvingas ställa in tåg med kort varsel.”

”Medarbetarna ska i rimlig tid innan arbetet börjar veta hur deras turer ser ut och de inbyggda felen i planeringssystemet måste bort snabbt.”

Rc6 1417 med IC-tåg vid Nääs mellan Floda och Norsesund på Västra stambanan i oktober 2007.

Åter manuell personalplanering

Det första som gjordes när Lars Lindberg och Dan Olofsson fick ansvaret för fordons- och personalplaneringen var att gå tillbaka till ett manuellt personalplaneringssystem och att stänga ner det optimeringsverktyg som fanns i det nya planeringssystemet.

”Nu ritar vi personalturerna manuellt på samma sätt som vi gjorde förr i tiden”, säger Dan Olofsson. ”Det tar tid och kräver stora resurser men det blir bra. Samtidigt testar vi olika inställningar i planeringsprogrammet i en separat testmiljö.”

”De problem som funnits har främst berott på ett antal buggar i planeringsverktyget, bristande tillförlitlighet hos servrarna och ett optimeringsverktyg som haft dåligt inställda parametrar.”

En ändring har drabbat många

När en förare eller en ombordare anmält sig sjuk har optimeringsverktyget fyllt luckan med den som skulle haft turen som börjat strax därpå och sedan ritat om alla turer vilket medfört att en stor del av personalen på åkstationen fått nya turer.

”Det kanske gav effektivitet men alla fick nya scheman och de flesta hann inte inställa sig till sina nykonstruerade turer”, säger Dan Olofsson. ”Det funkar naturligtvis inte i verkligheten.”

Användningen av optimeringsverktyget innebar också, något motsägelsefullt, att många tvingades till passresor.

”Optimeringsverktyget klarade inte avvägningen mellan tjänstgöringen vid olika åkstationer utan ville skicka personal lite hur som helst”, säger Dan Olofsson. ”Det blev mycket passresor och många överliggningar.”

Men enligt Olofsson börjar SJ nu få ordning på det nya planeringsverktyget.

”En tuff resa för väldigt många”

”Det fungerar mycket bättre nu än det gjorde i höstas”, säger han. ”Det har varit en tuff resa för väldigt många förare, ombordare och personalplanerare på SJ och väldigt stökigt för våra resenärer men nu börjar vi se ljuset i tunneln”.

”Vi har inte tvingats att ställa in tåg med kort varsel på grund av bristerna i planeringsverktyget på länge och vi räknar med att det ska fungera åtminstone tillfredsställande om ett par månader.”

SJ har dock en reduceringsplan som innebär att cirka 30 tåg ställs in per dygn även om planeringsverktyget fungerar bra och sjukskrivningarna minskar eftersom affärsresandet har minskat drastiskt.

”Reduceringarna sker bland annat Uppsala-Stockholm och Östergötland-Stockholm”, säger Dan Olofsson. ”Sedan Mälartåg startade körs trots inställelserna fler tåg än tidigare. ”

”Ett antal snabbtåg på Västra stambanan, Södra stambanan och Ostkustbanan ställs också in. I stället körs fler multipelkopplade tåg fredag och söndag så att helgkapaciteten bibehålls. Vi har tydligt sett att det är fritidsresandet som kommer igång snabbast när pandemins vågor ebbar ut.”

”Om det visar sig att vi har fel i prognosen så går det alltid att utöka trafiken med ganska kort varsel.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fler schweiziska lok till Sverige

Ett stort antal schweiziska diesellok kan om några år hamna i Sverige. Nordic Re-Finance har enligt vad Järnvägar.nu erfar inlett förhandlingar med det statliga schweiziska tågtrafikföretaget SBB

Nyhet

1 000 spårväxlar får sensorer

Från reaktivt till förebyggande underhåll. Med data från 1 000 accelerometrar ska Trafikverket realtidövervaka tillståndet i spårväxlar och förutsäga när de är på väg att gå sönder.

Nyhet

Tio Traxx till Skandinavien

Railpool köper ytterligare 15 Traxx-lok av Alstom. Tio lok ska användas i Sverige och Norge men Railpool vill inte avslöja om det är klart vilka tågtrafikföretag som kommer att hyra loken.