Annons:

Publicerad: 2020-07-13

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst. Samtidigt får stambanan två nya broar över E4.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Tre nya järnvägsbroar byggs just nu över E4 utanför Norrköping. Till vänster anslutningsspåret för Kardonbanan, till höger de nya broarna för stambanan.

Vi håller både tidsplan och budget. Broarna kommer att vara klara i slutet av oktober och i mitten av november river vi den gamla bron.

 

Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket

Ostlänken, den första etappen av de nya höghastighetsjärnvägarna i Sverige mellan Järna och Linköping, kommer att skära av nuvarande anslutningar till hamn- och industrispåren i Norrköping.

Därför byggs nu en ny anslutning mellan stambanan och Händelö med ny bro över E4 strax norr om Norrköping. Samtidigt byggs två nya broar för Södra stambanan.

De tre blivande järnvägsbroarna hindrar i sommar och höst framfarten för bilisterna på E4. Om fem månader är broarna klara och den gamla järnvägsbron för stambanan rivs.

”Vi håller både tidsplan och budget. Broarna kommer att vara klara i slutet av oktober och i mitten av november river vi den gamla bron”, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

En gammal bro ersätts med två nya

Den gamla dubbelspårsbron för Södra stambanan (som inte är särskilt gammal eftersom den byggdes när E4 blev motorväg) ersätts med två enkelspårsbroar.

Nybyggda spår längs det befintliga industrispåret vid Malmölandet.

Annons:

Med två enkelspårsbroar får vi bättre spårgeometri och enklare underhåll i framtiden.

 

Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket

Kardonbanan blir en sju kilometer lång elektrifierad järnväg mellan stambanan och Händelsö. I anslutning till Kardonbanan planeras en ny godsbangård på Malmölandet.

På Händelö finns industrier, lager, containerhamn, anslutande vägar och industrispår. Området är i Norrköpings översiktsplan utpekat som utvecklingsområde för verksamhetsområden inom gods, logistik och industri.

1,5 kilometer av den nya banan får dubbelspår. Sex nya broar byggs, den längsta över Motala ström mellan Malmölandet och Händelö. Kardonbanan ansluts både norr- och söderut till stambanan för att godstågen ska slippa tidsödande tågvändningar.

”Vi är i stort sett klara med markarbetena och år igång med järnvägsanläggningarna”, säger Youssef Hassib. ”Spåren kommer att vara klara för trafik i november och börjar trafikeras från februari nästa år.”

Klar för trafik om fyra månader

De två nya enkelspårsbroarna för Södra stambanan ska kopplas in i månadsskiftet oktober–november och ska kunna trafikeras från vecka 45.

”Med två enkelspårsbroar får vi bättre spårgeometri och enklare underhåll i framtiden”, säger Youssef Hassib.

Mot Händelö kommer järnvägen gå på nybyggd järnvägsbro över Bråviken.

Den gamla järnvägsbron rivs under veckoslutet 13-16 november. Då är det enkelspårstrafik på Södra stambanan och E4:an är stängd för all trafik mellan Strömsfors och Åby. Vägtrafiken mellan Nyköping och Norrköping hänvisas till vägarna via Björkvik och Katrineholm.

Byggandet av Kardonbanan kostar cirka 670 miljoner kronor medan de nya broarna för stambanan kostar cirka 150 miljoner kronor.

Kardonbanan har fått sitt namn av en växt som växt och växer i närheten av den nya banan. Kardon är nära släkting till kronärtskocka.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ingen förlängning för MTR

Trafikförvaltningen i Region Stockholm väljer att inte förlänga avtalet om pendeltågstrafiken med MTR. Nuvarande avtal gäller till december 2026. Upphandlingen av ny trafikoperatör inleds i höst.

Nyhet

Dubbelt upp för CFL cargo

CFL cargo kommer att dra två tågpar för Real Rail från tidtabellskiftet i december. Green Cargo förlorar dragningen av fyra tågpar när Real Rail börjar köra de flesta kombitågen i egen regi.

Nyhet

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt. Kontraktet är värt cirka 370 miljoner svenska kronor.